Information om lagstiftningen GDPR

 

  • Avsikten med den nya lagstiftningen är att se till att personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt, och att de inte används för något annat än berättigade ändamål.

 

  • Körkortscenter i Lindesberg AB använder/sparar bara information om dig som behövs för att hantera kontakt och rapportering gentemot Transportstyrelsen och Körkortscenter i 5 år.

 

  • Körkortscenter i Lindesberg AB hanterar ditt personnummer, adress och telefonnummer och de uppgifter som registrerats om dig till Transportstyrelsen(VVFS 2006:65,2010:52)

 

  • Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år skriftligen begära information om den behandling av dina personuppgifter som förekommer. Du kan när som helst vända dig till Körkortscenter i Lindesberg AB och begära att eventuellt felaktiga uppgifter om dig ska rättas eller raderas.