Körkortscenter i Lindesberg AB drivs som ett aktiebolag sedan 2005. Vi är godkända för F-skatt. Vi erbjuder körkortsutbildning, Riskutbildningar och Introduktionsutbildningar. Vi tillämpar oss av STR:s policy gällande avbokningsregler/reklamations -och återbetalningspraxis (www.str.se). Avtalsvillkor: Genom att skriva in dig hos Körkortscenter i Lindesberg AB blir du kund och användare av våra tjänster och accepterar därmed dessa avtalsvillkor. Minderårig, om du är under 18 år måste du enligt lag ha dina förldrars eller annan förmyndares samtycke för att gå med på våra avtalsvillkor. Innan inskrivning kan ske måste du kunna uppvisa för trafikskolan ett skriftligt intyg undertecknat från dina vårdnadshavare/förmyndare, om samtycket inte kan skaffas på annat godtagbart sätt. Personligt konto via elevcentralen. Ditt konto är personligt. Inloggning och lösenord skall användas av dig, du har själv ansvar för att skydda detta. Körkortscenter i Lindesberg AB är inte ansvariga för eventuell skada som uppstått om någon annan utomstående loggar in och använder ditt konto. Som kund har du tillgång till elevcentralen och dess tjänster under hela din utbildning. Körkortscenter i Lindesberg AB förbehåller sig rätten att stänga av kontot vid missbruk av tjänsten. Dina personuppgifter är de du lämnat till oss och valt att uppge. Dina personuppgifter skyddas av PUL. Vi kommer aldrig föra dina personuppgifter vidare till tredje part. All data hanteras på säker server som driftas av STR Service AB i Landskrona. Var noga med att alltid informera oss om du byter adress, telefonnummer och e-post för vi ska kunna ha kontakt med dig.

Priser och betalning: Aktuella priser hittar du på vår webbplats, www.korskolan.nu Priserna kan komma att ändras under utbildningens gång. För att kunna tillgodoräkna sig rabatterna i våra Startpaket krävs förskottsbetalning. Priserna i ett Startpaket gäller i (4) år från betalningsdatum och berörs ej av eventuella prisförändringar. Vi tar emot betalningar via BankGiro, bankkort, swish och kontant. Fakturering Körkortscenter i Lindesberg AB tillämpar fakturabetalning för de produkter och tjänster som kunden köper och som inte betalas vid kurs eller körtillfället. Fakturan skickas till den adress, som kunden uppgett vid inskrivningen. Det är upp till kunden, att informera om förändrade adressuppgifter. Avgifter som tillkommer pga felaktiga adressuppgifter debiteras kunden. Betalningsvillkor är 10 dagar.

 Avbokningsregler: Vid avbokning, annan avbeställning m.m. tillämpas STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning m.m. se www.str.se (www.str.se/Global/Reklamation/str_ praxis_ ersättning_återbetalning.111123.pdf ). Därvid gäller att trafikskolan i enlighet med det som sägs i p. 3 och 4 (i STR:s praxis) har rätt att ta ut en administrationskostnad om tio procent av kursavgiften.

Alkolholtest: Kunden måste vid varje körlektion genomföra ett godkänt utandningsprov. Vid ej godkänt utandningsprov genomförs ej körlektionen, men debiteras kunden. 2020-03-01: Undantag med anledning av risk för smittspridning av covid-19, utförs inga alkotester tills vidare. 

Upphovsrätt och nyttjande: Allt material är skyddat av lagen om upphovsrätt. 10 Friskrivning från ansvar Körkortscenter i Lindesberg AB tar inte ansvar för avgifter som kan tillkomma vid påminnelse eller inkassokrav om kunden ej uppgett rätt adress eller uppdaterat oss med rätt uppgifter. 

Ändringar av dessa avtalsvillkor: Avtalsvillkoren kan komma att ändras under körkortsutbildningen. Då kommer detta att aviseras på elevcentralen. Ett godkännande av avtalsvillkoren via elevcentralen, anses att kunden accepterat avtalet. Vid eventuell tvist kommer Körkortscenter i Lindesberg AB att göra allt för att du som kund skall bli nöjd. Skulle vi misslyckas med detta skall du som kund i fösta hand vända dig till Utbildningsledaren på Körkortscenter i Lindesberg AB. I annat fall skall du som kund anmäla dig till STR:s Reklamationsnämnd (www.str.se) Avtalsvillkor 2012-11-20 ver. 1.0